Company News

WHAUP จัดโรดโชว์ให้กับนักลงทุน

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ หรือ WHAUP ขอเชิญนักลงทุนร่วมรับฟังการบรรยายข้อมูลการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ในงาน “WHAUP Retail Roadshow” ในวันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องศุกรีย์ อาคาร B ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรัชดาภิเษก โดยมีคุณวิเศษ จูงวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) และคุณวีณา เลิศนิมิตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สาย Primary Distribution ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ปรึกษาทางการเงิน เป็นผู้บรรยาย


Related Company News