Company News

“WHAUP” โรดโชว์ข้อมูลนักลงทุน

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA Group  พร้อมด้วย นายวิเศษ จูงวัฒนา (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) WHAUP  และ นางสาววีณา  เลิศนิมิตร (ขวา) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สาย Primary Distribution ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมนำเสนอข้อมูลบริษัทฯ ก่อนเปิดให้มีการจองซื้อสามัญให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้ ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รัชดาภิเษก เมื่อเร็วๆนี้ 


Related Company News