สินค้าและบริการ

ธุรกิจพลังงาน โดยลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงพลังงานทางเลือก พลังงานแสงอาทิตย์แบบที่ติดตั้งบนหลังคา

สินค้าและบริการ