สินค้าและบริการ

ปัจจุบันบริษัทมีกำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนอยู่ที่ 3.90 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นกำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นรวมประมาณ 2.62 เมกะวัตต์

โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบที่ติดตั้งบนหลังคา

เป็นการดำเนินธุรกิจในลักษณะการเข้าถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ของอาคารคลังสินค้าและโรงงานให้เช่าของกลุ่ม WHA ภายใต้รูปแบบโครงการผู้ผลิตขนาดเล็กมาก (VSPP) มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม ประมาณ 3.9 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นกำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นรวมประมาณ 2.6 เมกะวัตต์

ด้วยพื้นที่กว่าสองล้านตารางเมตรบนหลังคาของอาคารคลังสินค้าและโรงงานให้เช่าของกลุ่ม WHA จึงสามารถรอรับการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างเพียงพอ

โครงการโรงไฟฟ้า สถานที่ตั้ง ประเภทโรงไฟฟ้า ประเภทผู้ผลิต สัดส่วนการลงทุน กำลังการผลิตตามสัญญา กำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น COD
ข้อมูลของโครงการโรงไฟฟ้าที่บริษัท เข้าร่วมลงทุนที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว
กัลฟ์ เจพี เอ็น แอลแอล HRIL พลังความร้อนร่วมโคเจนเนอเรชั่นที่ใช้ ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง SPP 25.01% ไฟฟ้า 122.50 MW 30.64 MW พ.ค.-56
ไอน้ำ 3.00 TPH 0.75 TPH
น้ำเย็น 3,200.00 RT 800.32 RT
กัลฟ์ โซล่าร์ เคเคอส HPL1 พลังงานแสงอาทิตย์ VSPP 25.01% ไฟฟ้า 0.25 MW 0.06 MW ธ.ค.-57
กัลฟ์ โซล่าร์ บีวี HCIE พลังงานแสงอาทิตย์ VSPP 25.01% ไฟฟ้า 0.13 MW 0.03 MW มิ.ย.-57
กัลฟ์ โซล่าร์ ทีเอส 1 HESIE พลังงานแสงอาทิตย์ VSPP 25.01% ไฟฟ้า 0.13 MW 0.03 MW ส.ค.-57
กัลฟ์ โซล่าร์ ทีเอส 2 ESIE พลังงานแสงอาทิตย์ VSPP 25.01% ไฟฟ้า 0.09 MW 0.02 MW ม.ค.-58
ดับบลิวเอชเอ กันกุล
กรีนโซล่าร์รูฟ 17
ดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ วังน้อย 61 อยุธยา พลังงานแสงอาทิตย์ VSPP 74.99% ไฟฟ้า 1.00 MW 0.73 MW ก.ค.-57
ดับบลิวเอชเอ กันกุล
กรีนโซล่าร์รูฟ 3
ดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ บางนาตราด กม.18 พลังงานแสงอาทิตย์ VSPP 74.99% ไฟฟ้า 0.83 MW 0.62 MW เม.ย.-57
ดับบลิวเอชเอ กันกุล
กรีนโซล่าร์รูฟ 6
ดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ บางนาตราด กม.18 พลังงานแสงอาทิตย์ VSPP 74.99% ไฟฟ้า 0.83 MW 0.62 MW เม.ย.-57
ดับบลิวเอชเอ กันกุล
กรีนโซล่าร์รูฟ 1
ดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ บางนาตราด กม.18 พลังงานแสงอาทิตย์ VSPP 74.99% ไฟฟ้า 0.64 MW 0.48 MW เม.ย.-57
รวม 3.90 MW 2.62 MW  

ไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม

บริษัท ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด บริษัทร่วมทุนในเครือ บมจ. โกลว์ พลังงาน (บริษัทย่อยของเอ็นจี) สุเอซ และ บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ ได้รับคัดเลือกในการรับซื้อไฟฟ้าพิเศษจากขยะอุตสาหกรรม ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีมูลค่าการลงทุนประมาณ 1,500 ล้านบาท (หรือ 43 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐ) และคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ ในเดือนธันวาคม 2562

โครงการโรงไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมจะมีขนาดกำลังผลิตติดตั้งไม่เกิน 8.63 เมกะวัตต์ เสนอขายไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in-Triff (FiT) จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) สำหรับการประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนปี 2558-2562