โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

ปัจจุบันบริษัทมีกำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนอยู่ที่ 115 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นกำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นรวมประมาณ 108 เมกะวัตต์

โซลาร์รูฟท็อป พลังงานแสงอาทิตย์

Solar Energy and Solar Rooftop

พลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์)

ทางเลือกใหม่ของการผลิตพลังงานในประเทศไทย

พลังงานแสงอาทิตย์คืออะไร ทำงานอย่างไร และเกิดขึ้นได้อย่างไร

พลังงานแสงอาทิตย์(โซลาร์)ผลิตโดยระบบเซลล์สุริยะหรือเซลล์โฟโตโวลตาอิก มีแผงรับแสงอาทิตย์เพื่อนำไปผลิตกระแสไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนจากกระแสตรงเป็นกระแสสลับ และส่งไปยังระบบจ่ายพลังงาน หรือเก็บไว้เพื่อใช้งานในภายหลัง

นโยบายของประเทศไทยด้านพลังงานแสงอาทิตย์(โซลาร์)

พลังงานแสงอาทิตย์(โซลาร์)ในประเทศไทยมีศักยภาพในการเติบโต เป็นพลังงานหมุนเวียนสำคัญที่สามารถพัฒนาต่อยอด อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทย ตลาดพลังงานแสงอาทิตย์เริ่มเปิดให้เอกชนเข้ามาลงทุน ดำเนินการ และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และเมื่อไม่นานมานี้มีการออกระเบียบว่าด้วยการติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา นโยบายดังกล่าวจะส่งเสริมการผลิตและซื้อขายไฟฟ้าในภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการอุตสาหกรรมและอาคารพาณิชย์ พลังงานแสงอาทิตย์(โซลาร์)เป็นหนึ่งในสาระสำคัญของแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561 – 2580 ซึ่งกำหนดเป้าหมายให้เกิดการใช้พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานสะอาดเป็นร้อยละ 34 ของปริมาณการใช้พลังงานทั้งหมด

การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในภาคอุตสาหกรรมและภาคการบริการของประเทศไทย

การติดตั้งระบบเซลล์สุริยะบนหลังคา(โซลาร์รูฟท็อป)เป็นพลังงานหมุนเวียนที่จะช่วยลดต้นทุนประกอบกิจการ และยังเป็นทางเลือกพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าด้วย

การติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์บนดาดฟ้าของอาคารอุตสาหกรรมหรืออาคารพาณิชย์ ถือเป็นการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ขนาดใหญ่เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ระบบจะส่งกระแสไฟฟ้าส่วนเกินไปเก็บในระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า อาคารประเภทอื่นๆ เช่น โรงเรียนและโรงพยาบาล อาคารสำหรับธุรกิจค้าปลีก และภาคการบริการต่างๆ ที่มีพื้นที่หลังคาใหญ่พอก็สามารถติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพได้เช่นกัน

โซลาร์รูฟท็อปของบริษัท WHAUP เพื่อช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุนด้วยพลังงานสะอาด

บริษัท WHAUP ได้เริ่มดำเนินการติดตั้งและดำเนินการวางระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโกดังและโรงงานของWHA Group และมุ่งสู่แพลตฟอร์มที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมทุกราย ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน บริษัท WHAUP ขอนำเสนอแพคเกจบริการแบบครบวงจรพร้อมค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่เป็นศูนย์นี้ ช่วยให้ลูกค้ามีค่าใช้จ่ายไฟฟ้าที่ลดลงอีกทั้งยังช่วยลดระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของโลกอีกด้วย

WHAUP Solar Rooftop Installation

แพคเกจโซลาร์รูฟท็อปของบริษัทดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (WHAUP)

บริษัท WHAUP ให้บริการครบวงจรแก่ลูกค้าในประเทศไทย บริการนี้ครอบคลุมการออกแบบ การขอใบอนุญาต การติดตั้ง รวมถึงการดำเนินการและการซ่อมบำรุงระยะยาวโดยไม่เก็บค่าบริการล่วงหน้า ด้วยมูลค่าการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่เป็นศูนย์นี้ แพคเกจโซลาร์รูฟท็อปของ บริษัท WHAUP จะช่วยให้ส่วนของธุรกิจที่ดำเนินการ อยู่ภายในวงจรการผลิตพลังงานสะอาด ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว นี่คือทางเลือกที่คุ้มค่า อีกทั้งยังลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย

แพคเกจโซลาร์รูฟท็อปของบริษัท WHAUP

เหตุผลที่เลือกใช้โซลาร์รูฟท็อปของบริษัท WHAUP

มูลค่าการลงทุนที่เป็นศูนย์

บริษัท WHAUP เป็นผู้ลงทุนและดำเนินการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ โซลาร์รูฟท็อป แล้งจึงจำหน่ายพลังงานสีเขียวดังกล่าวให้กับผู้ประกอบการภายใต้ข้อตกลงการซื้อไฟฟ้าระยะยาว

มูลค่าการลงทุนที่เป็นศูนย์

ค่าใช้จ่ายไฟฟ้าที่ลดลง

โซลาร์รูฟท็อปของบริษัท WHAUP ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้ทันทีภายในเดือนแรกของการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์

การประหยัดพลังงาน

ผลประโยชน์ที่ไม่ยุ่งยาก

ทีมงานโซลาร์รูฟท็อปของบริษัท WHAUP จะช่วยดูแลระบบการทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าไฟฟ้าจะถูกส่งไปยังผู้ประกอบการอย่างราบรื่นในตลอดระยะเวลา 20 ปี

ไม่มีค่าบริการตลอดระยะเวลา 20 ปี*

*เงื่อนไขเป็นไปตามข้อตกลงการซื้อขายไฟระหว่างบริษัท

รายละเอียดขั้นตอนติดตั้งแผงโซลาร์บนหลังคาอาคารต่างๆของบริษัทWHAUP

ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเริ่มประหยัดค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้า บริษัท WHAUP ให้บริการติดตั้งแผงโซลาร์ในทุกนิคมอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์พาร์คทุกแห่งในประเทศไทย บริษัท WHAUP มีแผงโซลาร์ เทียร์ 1 สำหรับติดตั้งบนหลังคา มีอายุการใช้งานยาวนานถึง 25 ปี มีมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก และอินเวอร์เตอร์คุณภาพเยี่ยม ระบบพลังงานแสงอาทิตย์จะทำงานร่วมกันกับระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีอยู่เดิมโดยไม่ไปรบกวนการทำงานของระบบไฟฟ้าที่โรงงานติดตั้งไว้แล้ว

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดโบรชัวร์ และดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือติดต่อบริษัทฯ เพื่อรับคำปรึกษาได้ทันที โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เริ่มประหยัดค่าไฟด้วย WHAUP โซลาร์รูฟท็อป

จากสถิติโครงการโซลาร์รูฟท็อปของบริษัท WHAUP

ปี 2564 : บริษัทได้ร่วมลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) กับ Prinx Chengshan ซึ่งเป็นโครงการโซลาร์รูฟท็อปที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน โดยมีกำลังผลิตไฟฟ้า 19.44 เมกะวัตต์ และจะช่วย Offset การปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ หรือ CO2 สู่ชั้นบรรยากาศได้ถึง 366,000 ตันตลอดอายุสัญญา

โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ของ บริษัท WHAUP

ติดต่อบริษัทฯ : Solar Rooftop Team

Tel: (+66) 61 394 2111, (+66) 2 719 9559   Email: solarroof@wha-up.com