ข่าวสารบริษัท

ดับบลิวเอชเอ จัดค่ายภาษาอังกฤษ “WHA Wonder Land” สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภคและไฟฟ้าชั้นนำของประเทศไทย ได้จัดค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 โรงเรียนวัดชากผักกูด จังหวัดระยอง โดยโครงการค่ายภาษาดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้ธีม “WHA Wonder Land: Explore the Land of WHA” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของนักเรียน ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าถึงองค์ความรู้ เพิ่มพูนทักษะ และมีอาชีพที่ดีขึ้นต่อไปในอนาคต


ข่าวอื่นๆ