สาธารณูปโภคและพลังงาน
โซลาร์รูฟท็อป พลังงานแสงอาทิตย์

WHAUP ผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภคเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำและพลังงาน

Your Ultimate Solution Partner in Utilities & Power with Environmental Care.

สาธารณูปโภคและพลังงาน

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและพลังงานชั้นนำในประเทศไทย ซึ่งให้บริการอย่างครบวงจร เช่น การผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรม การบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงเชิงพาณิชย์ โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน โซลาร์รูฟท็อป เอเนอร์ยี การผลิตไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม และ อื่นๆ

ลูกค้าของเรา