พลังงานสะอาดจาก WHA Solar

Solar Energy and Solar Rooftop

WHA Solar Power ในประเทศไทย

ผู้ผลิตพลังงานสะอาด เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

WHA Solar โซลูชันด้านพลังงานที่มุ่งขับเคลื่อนประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน

WHA Solar มุ่งมั่งสร้างสรรค์นวัตกรรมของการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศไทยที่กำหนดให้สัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 30% ภายใน พ.ศ. 2580 การใช้พลังงานแสงอาทิตย์จากธรรมชาติ จะช่วยทำให้อนาคตของเรายั่งยืนมากขึ้นทุกวัน

พลังงานแสงอาทิตย์: คือแหล่งพลังงานไฟฟ้าที่ยั่งยืน

พลังงานแสงอาทิตย์ทำงานอย่างไร

ระบบโซลาร์เซลล์ (PV) ทำหน้าที่รับพลังงานแสงอาทิตย์แล้วเปลี่ยนให้เป็นพลังงานไฟฟ้าผ่านแผงโซลาร์เซลล์ จากนั้นไฟฟ้าที่ได้จะถูกแปลงจากไฟฟ้ากระแสตรง (DC) เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) และจ่ายไฟฟ้ากลับไปยังโครงข่ายไฟฟ้าหรือกักเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลัง

พลังงานแสงอาทิตย์ส่งผลดีต่อทั้งธรรมชาติและการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ พลังงานหมุนเวียนที่ผลิตได้เองจะช่วยให้ผู้ประกอบการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งลดการก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศหรือการใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน พร้อมกับร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net zero) เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน และผลิตพลังงานเพื่อใช้เอง รวมถึงสร้างรายได้จากการขายพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินให้ระบบโครงข่ายไฟฟ้า ปัจจุบันทั่วโลกต่างหันมาใช้มาตรการเชิงรุกในการใช้พลังงานหมุนเวียน ทั้งระดับในบุคคล อุตสาหกรรม และประเทศเพื่อความยั่งยืน

เปิดรับแสงอาทิตย์: นโยบายด้านพลังงานแสงอาทิตย์ของไทย

รัฐบาลส่งเสริมพลังงานแสงอาทิตย์อย่างไรบ้าง

ตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยเติบโตอย่างมาก เนื่องจากเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนสีเขียวที่สำคัญที่รัฐบาลให้การสนับสนุน โดยแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561 – 2580 ได้กำหนดเป้าหมายสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานสะอาดเป็นสัดส่วน 34% ของการผลิตพลังงานทั้งหมดภายใน พ.ศ. 2580 อีกทั้งยังกำหนดให้สัดส่วนพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนช่วยมากที่สุด (ประมาณ 40%) ในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานครั้งนี้

นอกจากนี้ ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ยังมีการขยายตัวและเปิดโอกาสให้บุคคลหรือบริษัทเอกชนลงทุน ดำเนินการ และสร้างสรรค์นวัตกรรมในตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ด้วย อีกทั้งยังมีการส่งเสริมด้านการผลิตและซื้อขายไฟฟ้าของเอกชน โดยเฉพาะในอาคารอุตสาหกรรมและอาคารพาณิชย์ ควบคู่ไปกับการออกกฎระเบียบโดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ERC) เพื่อส่งเสริมการแข่งขันและลดการกระจุกตัวของตลาด รวมถึงมีการปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและกฎระเบียบเกี่ยวกับการติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อป ทั้งหมดสะท้อนถึงการสนับสนุนพลังงานแสงอาทิตย์อย่างต่อเนื่องของรัฐบาล ซึ่งการสนับสนุนในภาคส่วนนี้มีความสำคัญ จะต้องเกิดขึ้นต่อเนื่องและไว้วางใจได้ ทีมผู้เชี่ยวชาญของ WHA Solar พร้อมช่วยเหลือผู้ประกอบการในการดำเนินทุกขั้นตอนของการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์

พลังงานแสงอาทิตย์ขับเคลื่อนภาคส่วนอุตสาหกรรมและการบริการของไทย

อุตสาหกรรมจะนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์อย่างไร

การติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์เป็นส่วนหนึ่งของโซลูชันด้านพลังงานหมุนเวียนที่ช่วยลดต้นทุนการดำเนินงาน อีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย การติดตั้งแผงโซลาร์บนหลังคาอาคารอุตสาหกรรมและอาคารพาณิชย์จะช่วยผู้ประกอบการเปลี่ยนพื้นที่ว่างขนาดใหญ่ให้เป็นประโยชน์และสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงแดด พร้อมกับจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินกลับสู่โครงข่ายไฟฟ้าได้ นอกจากนี้ อาคารประเภทอื่นๆ อย่างโรงเรียน รวมถึงอาคารร้านค้าปลีกและสถานบริการต่างๆ ที่มีพื้นที่หลังคาขนาดใหญ่ ยังสามารถติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อปเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้พลังงานได้ด้วยเช่นกัน

สำหรับผู้ประกอบการที่มีที่ดินหรือแหล่งน้ำ ยังสามารถนำเอาระบบโซลาร์เซลล์แบบติดตั้งบนดินและแบบลอยน้ำตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้ด้วย นอกจากนี้ ลานจอดรถขนาดใหญ่หรือพื้นที่จอดรถริมอาคารยังเหมาะที่จะปรับเปลี่ยนให้เป็นลานจอดรถพลังงานแสงอาทิตย์ โดยใช้พื้นที่ด้านบนของหลังคาลานจอดรถเป็นแหล่งผลิตพลังงานหมุนเวียน ทุกภาคส่วนอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นอุตสากรรมการผลิต โลจิสติกส์ เกษตรกรรม ยานยนต์ การก่อสร้าง ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่และห้างคอมมูนิตี้มอลล์ เทคโนโลยี และการบริการต่างๆ WHA Solar พร้อมช่วยผู้ประกอบการสำรวจความเป็นไปได้ของการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์

WHA Solar: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโซลูชันด้านพลังงานหมุนเวียนในไทย

WHA Solar ให้บริการโซลูชันด้านพลังงานแสงอาทิตย์แก่ธุรกิจหลากหลายประเภท ครอบคลุมทุกภาคอุตสาหกรรมทั่วประเทศไทย ทั้งอาคารพาณิชย์ นิคมอุตสาหกรรม และโลจิสติกส์พาร์ค มาตั้งแต่ พ.ศ. 2561 WHA Solar เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ WHA Utilities & Power (WHAUP) และ WHA Group ทั้งหมด เราพร้อมมอบบริการที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้ประกอบการด้วยระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์สุดล้ำกว่าใคร

WHA Solar พร้อมนำเสนอโซลูชันด้านพลังงานหมุนเวียนเพื่อความยั่งยืน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ WHA Solar ได้ที่นี่ รวมถึง รายชื่อองค์กรที่ WHA Solar ได้ร่วมสร้างสรรค์พลังงานสะอาด ที่นี่

WHAUP Solar Rooftop Installation

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือขอรับการประเมินพื้นที่จาก WHA Solar ได้ฟรี

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญของ WHA Solar โทร (+66) 02 719 9559

สอบถามบริการ WHA Solar

ให้คำปรึกษาฟรี เพื่อประหยัดไฟ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ของคุณ

ติดต่อเรา

คำนวณการประหยัดค่าไฟฟ้าได้แล้ววันนี้

พลังงานแสงอาทิตย์จะช่วยคุณลดค่าไฟได้เท่าไร สามารถคำนวณเบื้องต้น เพียงกรอกข้อมูลขนาดพื้นที่ ค่าไฟในปัจจุบัน และ ช่วงเวลาทำงาน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม