พลังงานสะอาดจาก WHA Solar

Solar Energy and Solar Rooftop

พลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์) ทางเลือกใหม่ของการผลิตพลังงานในประเทศไทย

พลังงานแสงอาทิตย์คืออะไร ทำงานอย่างไร และเกิดขึ้นได้อย่างไร

พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) คือ พลังงานทดแทนชนิดหนึ่งที่สามารถผลิตได้จากการเปลี่ยนแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยกระบวนผ่านทางแผงเซลล์แสงอาทิตย์หรือโฟโตโวลตาอิกเซลล์ (Photovoltaic, PV) พลังงานไฟฟ้าดังกล่าวจะถูกส่งผ่าน Inverter เพื่อเปลี่ยนจากกระแสตรงเป็นกระแสสลับและส่งไปยังระบบจ่ายพลังงาน หรือเก็บไว้เพื่อใช้งานในภายหลัง

นโยบายของประเทศไทยด้านพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์)

พลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์) ในประเทศไทยมีศักยภาพในการเติบโต เป็นพลังงานหมุนเวียนสำคัญที่สามารถพัฒนาต่อยอด อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทย ตลาดพลังงานแสงอาทิตย์เริ่มเปิดให้เอกชนเข้ามาลงทุน ดำเนินการ และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และเมื่อไม่นานมานี้มีการออกระเบียบว่าด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา นโยบายดังกล่าวจะส่งเสริมการผลิตและซื้อขายไฟฟ้าในภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรมและอาคารพาณิชย์ พลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์) เป็นหนึ่งในสาระสำคัญของแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561 – 2580 ซึ่งกำหนดเป้าหมายให้เกิดการใช้พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานสะอาดร้อยละ 34 ของปริมาณการใช้พลังงานทั้งหมด

การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในภาคอุตสาหกรรมและภาคการบริการของประเทศไทย

การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (โซลาร์รูฟท็อป) เป็นพลังงานหมุนเวียนที่จะช่วยลดต้นทุนประกอบกิจการ และยังเป็นทางเลือกพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

การติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาของอาคารอุตสาหกรรมหรืออาคารพาณิชย์ ถือเป็นการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ขนาดใหญ่เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า หลังคาอาคารประเภทอื่นๆ เช่น โรงเรียนและโรงพยาบาล อาคารสำหรับธุรกิจค้าปลีก และภาคการบริการต่างๆ ที่มีพื้นที่หลังคาใหญ่พอก็สามารถติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพได้เช่นกัน

พลังงานแสงอาทิตย์ของ WHA Solar

WHA Solar ผู้ให้บริการไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุนด้วยพลังงานสะอาด

WHA Solar ได้เริ่มดําเนินการติดตั้งและดําเนินการผลิตไฟฟ้าจากระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโกดังและโรงงานของ WHA Group และมุ่งสู่แพลตฟอร์มที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสําหรับลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมทุกราย ปัจจุบัน WHA Solar ได้ดําเนินการติดตั้ง และผลิตพลังงานสีเขียวให้กว่า 100 บริษัทในหลายพื้นที่ อาทิ ระยอง ชลบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปทุมธานี นนทบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก ราชบุรี ปราจีนบุรี อุดรธานี เพชรบุรี อยุธยา สระบุรี สุราษฎร์ธานี ชุมพร และสงขลา ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน WHA Solar ขอนําเสนอบริการแบบครบวงจรพร้อมการบํารุงรักษาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ช่วยให้ลูกค้ามีค่าใช้จ่ายไฟฟ้าที่ลดลงอีกทั้งยังช่วยลดระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของโลกอีกด้วย

WHAUP Solar Rooftop Installation

สอบถามบริการ WHA Solar

ให้คำปรึกษาฟรี เพื่อประหยัดไฟ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ของคุณ

ติดต่อเรา

คำนวณการประหยัดค่าไฟฟ้าได้แล้ววันนี้

พลังงานแสงอาทิตย์จะช่วยคุณลดค่าไฟได้เท่าไร สามารถคำนวณเบื้องต้น เพียงกรอกข้อมูลขนาดพื้นที่ ค่าไฟในปัจจุบัน และ ช่วงเวลาทำงาน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม