การคำนวณผลประหยัด

การคำนวณการประหยัดไฟด้วย WHA Solar

บริการด้านพลังงานของ WHA Solar ช่วยให้ผู้ประกอบการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานมากเพียงใด

กรอกแบบฟอร์มนี้เพื่อคำนวณค่าไฟที่จะประหยัดลงได้

ตร.ม.
บาท / เดือน
-

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ WHA Solar นำเสนอข้อมูลการติดตั้ง การดูแลรักษาและรายละเอียดการประหยัดไฟ

ฉันได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และยินยอมให้รวบรวมประมวลผลและ / หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ฉันให้ไว้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น
 

ขนาดที่แนะนำ
สำหรับการติดตั้ง

0 kWp.

* ขั้นตอนนี้เป็นการประเมินเบื้องต้นเท่านั้น ปัจจัยทางวิศวกรรมและปัจจัยอื่นๆ จะมีผลต่อการคำนวนพื้นที่และปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้
* ผลประหยัดอยู่ในหน้าถัดไป

ผลประหยัด (ต่อวัน)
0
บาท / วัน
ผลประหยัด (ต่อเดือน)
0
บาท / เดือน
ผลประหยัด (ต่อปี)
0
บาท / ปี
พื้นที่หลังคา ตร.ม.
พื้นที่บ่อน้ำ ตร.ม.
พื้นที่ฟาร์ม ตร.ม.
พื้นที่หลังคาที่จอดรถ ตร.ม.
บิลค่าไฟฟ้า (ต่อเดือน) บาท / เดือน
เวลาทำการ
ชื่อผู้ติดต่อ
ชื่อบริษัท
โทรศัพท์
อีเมล
* ขั้นตอนนี้เป็นการประเมินเบื้องต้นเท่านั้น ปัจจัยทางวิศวกรรมและปัจจัยอื่นๆ จะมีผลต่อการคำนวณพื้นที่และปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้

สอบถามบริการ WHA Solar

ให้คำปรึกษาฟรี เพื่อประหยัดไฟ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ของคุณ

ติดต่อเรา