แพคเกจและบริการของ WHA Solar

บริการของ WHA Solar

ลงทุนเพียง 0 บาท สู่ความคุ้มค่าสูงสุด

WHA Solar พร้อมมอบบริการแบบครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่การสำรวจพื้นที่ การออกแบบ การขอใบอนุญาต การติดตั้ง ไปจนถึงการดําเนินการและบํารุงรักษาระยะยาว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนแรกเริ่มและการบํารุงรักษาแต่อย่างใด บริการของ WHA Solar ช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงพลังงานสะอาด ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว

WHA Solar เป็นผู้ดูแลกระบวนการทุกขั้นตอน ตั้งแต่การประเมินพื้นที่ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ การเตรียมเอกสารเพื่อขอใบอนุญาต การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ และการติดตามผลรวมถึงการบริการเพื่อรักษาประสิทธิภาพสูงสุดของระบบ เราใช้แผงโซลาร์เซลล์ เทียร์ 1 ที่มีอายุการใช้งานยาวนานถึง 25 ปี ร่วมกับอินเวอร์เตอร์ที่มีมาตรฐานและคุณภาพระดับสากล สามารถเชื่อมต่อระบบโซลาร์เซลล์เข้ากับระบบไฟฟ้าเดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ทำให้ระบบไฟฟ้าเดิมขัดข้อง

WHA Solar พร้อมสนับสนุน ผู้ประกอบการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ทันที โดยพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จะทดแทนสัดส่วนการใช้พลังงานจากการเผาไหม้ของถ่านหิน เราพร้อมนำเสนอโซลูชันที่คุ้มค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

WHA Solar แพลตฟอร์มการติดตามผล

ผู้ประกอบการสามารถติดตามข้อมูลผลการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และการใช้พลังงานได้ทุกเวลาด้วยแพลตฟอร์มสุดล้ำของเรา ทั้งในช่วงเวลาที่มีการใช้พลังงานสูงสุดและช่วงที่ใช้น้อยสุด และนำข้อมูลที่ได้มาประกอบการพัฒนาปรับปรุงด้านการดำเนินธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น

การดำเนินงานและการบำรุงรักษา

WHA Solar เชื่อมต่อระบบโซลาร์เซลล์แต่ละระบบเข้ากับแพลตฟอร์ม WHA Solar Central Monitoring เพื่อประสิทธิภาพของการควบคุมดูแลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมมอบการบำรุงรักษาระบบพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยบริการด้ารการตรวจสอบอินเวอร์เตอร์ การตรวจสอบโครงสร้างติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ การบำรุงรักษาประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้า รวมถึงการทำความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์

แพ็คเกจพลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจร

WHA Solar ช่วยผู้ประกอบการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ทันที

ด้วย 7 ขั้นตอนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานหมุนเวียน ดังนี้

1. ให้คำปรึกษาเบื้องต้น

พบปะและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของ WHA Solar เกี่ยวกับความต้องการด้านพลังงานของผู้ประกอบการ

2. สำรวจสถานที่

WHA Solar เข้าสำรวจสถานที่ของผู้ประกอบการ เพื่อดูโครงสร้างอาคารและพื้นที่ต่างๆ ว่ามีความเหมาะสมต่อการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์หรือไม่

3. ศึกษาความเป็นไปได้

WHA Solar ศึกษาความเป็นไปได้ว่าพื้นที่ของผู้ประกบอการมีความเหมาะสมต่อการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งรายละเอียดทางเทคนิคและความคุ้มค่าทางการเงิน พร้อมกับคำนวณพื้นที่ทั้งหมดที่สามารถติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์และศักยภาพของการผลิตไฟฟ้าของระบบ

4. ข้อเสนอ

WHA Solar จัดทำข้อเสนอพร้อมรายละเอียดการออกแบบ ข้อมูลเชิงวิศวกรรม และการใช้งานระบบโซลาร์เซลล์ รวมถึงโซลูชันด้านพลังงานที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด

5. สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA)

WHA Solar จัดเตรียมเอกสารสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเอกชน ในสัญญาฉบับนี้ WHA Solar ในฐานะบุคคลที่สามและผู้ดำเนินการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ นอกจากนี้ สัญญายังกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าที่ผู้ประกอบการจะซื้อขายไฟฟ้าจาก WHA Solar ด้วย

6. เอกสารและใบอนุญาต

WHA Solar จัดเตรียมเอกสารเพื่อขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งระบบพลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงใบอนุญาตเพื่อการดัดแปลงอาคาร การผลิตพลังงาน การผลิตไฟฟ้า และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และอื่นๆ

7. การติดตั้งและเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าพร้อมการรับประกัน

เริ่มการประหยัดค่าไฟ WHA Solar เตรียมความพร้อมของพื้นที่สำหรับการติดตั้ง ทดสอบ และตรวจสอบระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงการขอเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง พร้อมการรับการประกันอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่เริ่มต้นและตลอดระยะเวลาการดำเนินการ

ทีมผู้เชี่ยวชาญของ WHA Solar พร้อมช่วยเหลือผู้ประกอบการในทุกขั้นตอน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

สำหรับโครงการขนาดเล็ก จะใช้เวลาการดำเนินการตั้งแต่ต้นจนจบประมาณ 6-8 เดือน สำหรับโครงการที่มีขนาดใหญ่กว่า 1.0 เมกะวัตต์จะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 10–12 เดือน เนื่องจากต้องใช้เวลาขอใบอนุญาต ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการทุกขั้นตอนเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ประกอบการจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ทันทีและตลอดระยะเวลาสัญญา

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือขอรับการประเมินพื้นที่จาก WHA Solar ได้ฟรี

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญของ WHA Solar โทร (+66) 02 719 9559

เริ่มประหยัดค่าไฟด้วยบริการพลังงานแสงอาทิตย์โดย WHA Solar

สอบถามบริการ WHA Solar

ให้คำปรึกษาฟรี เพื่อประหยัดไฟ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ของคุณ

ติดต่อเรา

คำนวณการประหยัดค่าไฟฟ้าได้แล้ววันนี้

พลังงานแสงอาทิตย์จะช่วยคุณลดค่าไฟได้เท่าไร สามารถคำนวณเบื้องต้น เพียงกรอกข้อมูลขนาดพื้นที่ ค่าไฟในปัจจุบัน และ ช่วงเวลาทำงาน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม