ผลงานของ WHA Solar

 

ผลงานที่พิสูจน์แล้วของ WHA Solar: ความสำเร็จของเรากับการติดตั้ง WHA Solar

มุ่งมั่นสู่ความยั่งยืนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสะอาด

WHA Solar มุ่งมั่นสร้างสรรค์พลังงานแห่งอนาคตและการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของ WHA Utilities & Power (และ WHA Group) แนวทางของ WHA Solar ตั้งแต่เริ่มแรก คือการมอบโซลูชันด้านนวัตกรรมที่ยั่งยืนให้แก่นิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศไทย

WHA Solar เริ่มต้นจากการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปในโรงงานและคลังสินค้าก่อน ต่อมาเราขยายบริการสู่การติดตั้งโซลาร์ฟาร์ม โซลาร์หลังคาที่จอดรถ และโซลาร์ลอยน้ำ ให้แก่ผู้ประกอบการภาคส่วนอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ โดยมีคลังสินค้า โรงงาน และพื้นที่อุตสาหกรรมหลายแห่งที่เริ่มเปลียนมาใช้และผลิตพลังงานสะอาดที่สอดคล้องกับการดำเนินงานของสถานประกอบการในแต่ละวัน ซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบการประหยัดค่าไฟ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษทางอากาศ รวมถึงลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงถ่ายหิน

นับตั้งแต่เริ่มต้นดำเนินการ WHA Solar สามารถเพิ่มกำลังการผลิตติดตั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ได้แล้วกว่า 160 เมกะวัตต์ อีกทั้งได้ร่วมดำเนินงานกับผู้ประกอบการกว่า 90 แห่ง ครอบคลุมกลุ่มธุรกิจต่างๆ ทั่วประเทศไทย ด้วยผลประหยัดต่อปีรวมมากกว่า 1.15 พันล้านบาท

พลังงานหมุนเวียน บริการครบวงจร ครอบคลุมทุกพื้นที่

สถานประกอบการทุกแห่งใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ได้ทุกที่มีแสงแดด WHA Solar ช่วยผู้ประกอบการในทุกขนาดของการดำเนินธุรกิจเราพร้อมติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ตั้งแต่ขนาด 0.5 เมกะวัตต์เป็นต้นไป เพื่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสริมสร้างประสิทธิภาพและการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการให้เป็นไปตามเป้าหมาย WHA Solar พร้อมมอบแพ็คเกจบริการแบบครบวงจรตั้งแต่การติดตั้ง ติดตามผล และบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องภายใต้เงื่อนไขสัญญา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมช่วยผู้ประกอบการลดค่าไฟได้ทันที

WHA Solar ดำเนินงานร่วมกับพันธมิตรครอบคลุมหลายจังหวัดทั่วประเทศไทย เราติดตั้งและดำเนินโครงการพลังงานแสงอาทิตย์กว่า 120 แห่งครอบคลุมจังหวัดระยอง ชลบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปทุมธานี นนทบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก ราชบุรี ปราจีนบุรี อุดรธานี เพชรบุรี อยุธยา สระบุรี สุราษฎร์ธานี ชุมพร และสงขลา

WHA Group (รวมถึง WHA Solar) บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน และวางแผนที่จะบรรลุเป้าหมายสุทธิเป็นศูนย์ภายใน พ.ศ. 2593

เราพร้อมร่วมมือกับทุกองค์กรเพื่อการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

WHA Solar ให้บริการจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 4 ประเภท ประกอบไปด้วย โซลาร์รูฟท็อบ โซล่าร์ลอยนํ้า โซล่าร์หลังคาที่จอดรถ
และโซล่าร์ฟาร์ม เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการลดค่าไฟฟ้า และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 
167
MW
กำลังการติดตั้ง
 
113
+
โครงการ
 
260
MB/ปี
ผลประหยัดค่าไฟฟ้าต่อปี

ตัวอย่างโครงการ WHA Solar

 

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโซลูชันด้านพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญของ WHA Solar โทร (+66) 02 719 9559

สอบถามบริการ WHA Solar

ให้คำปรึกษาฟรี เพื่อประหยัดไฟ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ของคุณ

ติดต่อเรา

คำนวณการประหยัดค่าไฟฟ้าได้แล้ววันนี้

พลังงานแสงอาทิตย์จะช่วยคุณลดค่าไฟได้เท่าไร สามารถคำนวณเบื้องต้น เพียงกรอกข้อมูลขนาดพื้นที่ ค่าไฟในปัจจุบัน และ ช่วงเวลาทำงาน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม