ข่าวสารบริษัท

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป สานต่อโครงการสอนศิลป์ที่บ้านเกิด ปีที่ 9 จัดอบรมทักษะด้านศิลปะแก่คุณครู

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป จัดโครงการสอนศิลป์ที่บ้านเกิดปีที่ 9 แก่คณะครูรวมทั้งสิ้น 38 คน จากโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 16 แห่งในพื้นที่รอบนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ จ. ชลบุรี และระยอง สำหรับการจัดกิจกรรมในปีนี้ได้สอดแทรกแนวคิดด้านการอนุรักษ์น้ำ โดยคุณครูที่เข้าอบรมทักษะจะได้นำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และแสดงออกผ่านศิลปะ โดยนางสาวศิญาภัสร์ จันทไชยโรจน์ (แถว 3 กลาง ) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้แสดงความยินดีแก่คุณครูผู้ผ่านการอบรมทั้ง 4 วัน ในปีนี้


ข่าวอื่นๆ