ข่าวสารบริษัท

WHAUP ขายหุ้นกู้-กรีนบอนด์ หมดเกลี้ยง 3.5 พันล้านบาท สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อบริษัทฯ

กรุงเทพฯ – บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้วงเงินรวม 3,500 ล้านบาท โดยในจำนวนนี้เป็นหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) จำนวน 500 ล้านบาท ซึ่งได้รับกระแสตอบรับจากนักลงทุนสถาบัน-รายใหญ่เป็นอย่างดีด้วยความมั่นใจในศักยภาพและปัจจัยพื้นฐานของบริษัทฯ ตอกย้ำความแข็งแกร่งในการเป็นผู้นำในธุรกิจสาธารณูปโภคและพลังงาน ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและการเติบโตอย่างยั่งยืน

นายสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ WHAUP เปิดเผยว่า บริษัทฯ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในการเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2566 มูลค่ารวม 3,500 ล้านบาท ให้แก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ หลังจากที่เปิดเสนอขายระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 2 ราย ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทั้งนี้บริษัทฯ ได้แบ่งการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวออกเป็น 2 ชุด ประกอบด้วยหุ้นกู้ชุดที่ 1 ซึ่งเป็นหุ้นกู้ปกติ จำนวน 3,000 ล้านบาท มีอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.26 ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 2 ซึ่งเป็นหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) จำนวน 500 ล้านบาท อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.55 ต่อปี

สำหรับเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ ในส่วนของเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจำนวน 500 ล้านบาท จะนำไปใช้เพื่อทดแทนเงินลงทุนของบริษัทฯ สำหรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้เปิดดำเนินการแล้ว ในขณะที่เงินที่ได้จากหุ้นกู้ปกติจะนำเงินไปชำระคืนหนี้เดิมที่ครบกำหนดและเป็นเงินทุนหมุนเวียน

ความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อพื้นฐานธุรกิจ ความแข็งแกร่งทางการเงิน ตลอดจนศักยภาพการเติบโตของบริษัทฯ รวมทั้งยังแสดงถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่จะดำเนินธุรกิจด้วยการให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม และมุ่งมั่นสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ทั้งนี้หุ้นกู้ของบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ A- แนวโน้ม “คงที่” โดยอันดับเครดิตดังกล่าวสะท้อนถึงผลการดำเนินงาน ภาพรวมธุรกิจ และสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง รวมถึงกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอของบริษัทฯ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร WHAUP กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯยังคงเดินหน้าในการพัฒนาธุรกิจสาธารณูปโภคและพลังงานในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยเน้นการใช้นวัตกรรมโซลูชั่นต่าง ๆ เพื่อพัฒนาสินค้า และบริการให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ทั้งในด้านสาธารณูปโภครูปแบบใหม่ๆ และด้านพลังงานหมุนเวียน อาทิเช่น พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานสะอาดรูปแบบอื่นๆ ซึ่งเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำในธุรกิจสาธารณูปโภค และธุรกิจพลังงานอย่างครบวงจร และยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจพร้อมกับการสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย


ข่าวอื่นๆ