ข่าวสารบริษัท

WHAUP รับประกาศนียบัตร CAC แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน

whaup รับประกาศนียบัตร cac แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน

เมื่อเร็วๆ นี้ นายสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ แอนด์ พาวเวอร์ (“WHAUP”) เข้ารับประกาศนียบัตรรับรองเป็นสมาชิกของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption) จากนายพัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ (ขวา) (CAC CERCOM) ภายในงาน CAC Certification Ceremony 2023 : Success Story For Sustainability “แบ่งปันความสำเร็จ สู่จุดเปลี่ยนแห่งความยั่งยืน” จัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัทฯ ได้รับการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ครั้งที่ 1 ซึ่งสะท้อนให้เห็นและเป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ใส่ใจในหลักความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริตในทุกด้าน ภายใต้พันธสัญญาการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงหลักบรรษัทภิบาลที่ดีเพื่อสร้างการเติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน เพื่อให้สอดรับกับนโยบายและพันธกิจในการดำเนินธุรกิจของ WHAUP


ข่าวอื่นๆ