ข่าวสารบริษัท

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป จัดโครงการวาดศิลป์ที่บ้านเกิดสัญจรครั้งที่ 7 ปลูกฝังเยาวชนให้รักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านศิลปะ

เมื่อเร็วๆ นี้ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป นำโดย นางสาวศิญาภัสร์ จันทไชยโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดโครงการวาดศิลป์ที่บ้านเกิดสัญจรต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กว่า 40 คน จากโรงเรียนโดยรอบเขตนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มดับบลิวเอชเอ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ใหม่ๆ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ พร้อมปลูกฝังจิตสำนึกด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น ผ่านกิจกรรมวาดภาพระบายสีและการเดินทางไปทัศนศึกษาที่วัดเขาตะแบก และอ่างเก็บน้ำหนองค้อ โดยมีวิทยากรจากศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมสัญจรร่วมให้ความรู้ตลอดระยะเวลา 3 วัน นอกจากนี้น้องๆ ยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมโครงการบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 2 ด้วย


ข่าวอื่นๆ