ข่าวสารบริษัท

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป มุ่งส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนผ่านโครงการเพื่อสังคม

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป มีปณิธานอันแน่วแน่ในการเสาะหาแนวทางใหม่ๆ มุ่งมั่นดูแลช่วยเหลือชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมและคลังโลจิสติกส์ โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของชาวชุมชน เดินหน้าทำงานร่วมกับหลากหลายภาคส่วนเพื่อริเริ่มโครงการที่สอดรับกับความต้องการที่แท้จริงของชุมชนและส่งมอบความช่วยเหลือให้ครอบคลุมไปถึงหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกล ดูแลให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง สภาพจิตใจที่เข้มแข็ง และสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างคุณค่าแก่สังคมต่อไป โครงการต่างๆ ที่จัดขึ้นเกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ พันธมิตร ตลอดจนผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ทุกๆ คนภาคส่วนได้ให้ความช่วยเหลือเพื่อสร้างสังคมแห่งการร่วมแรงร่วมใจ

เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ปให้ความสำคัญกับความช่วยเหลือด้านการดูแลสุขภาพกายและจิตใจของชาวชุมชน ร่วมส่งมอบอาหารและสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนเหล่าอาสาสมัคร ผู้ให้บริการแก่ประชาชนในช่วงเวลาอันท้าทายเช่นนี้

ตัวแทนจากบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เดินทางไปส่งมอบอาหารให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลบ้านค่าย จ. ระยอง ร่วมให้กำลังใจผู้อยู่ด่านหน้าของการแพร่ระบาด แทนคำขอบคุณอย่างจริงใจสำหรับความเสียสละและความทุ่มเททำงานหนักในวิกฤตการณ์ครั้งนี้

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครและผู้นำด้านสุขภาพ โดยในปีนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เน้นย้ำถึงการดูแลและจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ

นอกจากนี้ ทั้งสองบริษัทฯ ยังได้ร่วมกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอชลบุรี สนับสนุนเจลแอลกอฮอล์และถุงอเนกประสงค์แก่โรงพยาบาลบ้านหุบบอน อำเภอศรีราชา เพื่อช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และลดความเสี่ยงให้แก่ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ ผู้ป่วย ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ ในช่วงการแพร่ระบาดระลอกใหม่

เยาวชนถือเป็นอีกหนึ่งช่วงวัยที่ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ให้ความสำคัญ เพราะพวกเขาจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม โดยบริษัทฯ ได้สนับสนุนเงินทุนสำหรับโครงการน้ำสะอาดและปลอดภัย แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินตอง ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา โดยบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนน้ำอุปโภคจำนวน 4,000 ลิตร เพื่อให้มั่นใจว่าชุมชนจะมีน้ำสะอาดใช้ ทั้งนี้ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ยังได้มอบเครื่องปั๊มน้ำใหม่แทนที่เครื่องเดิมอีกด้วย การเข้าถึงน้ำสะอาดเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนทุกช่วงวัย ทุกครัวเรือนต้องใช้น้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค นอกจากนี้น้ำสะอาดยังช่วยในการป้องกันโรคและการดูแลรักษาสุขภาพอีกด้วย

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้การเปิดภาคเรียนต้องเลื่อนออกไป ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป จึงเดินหน้าช่วยเหลือครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ บริจาคข้าวสารอาหารแห้งให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินตอง เพื่อสมทบเป็นอาหารกลางวันให้แก่น้องๆ ที่ศูนย์ฯ ดูแลให้น้องๆ อิ่มท้องในช่วงเวลาที่ผู้ปกครองต้องออกไปทำงานหาเลี้ยงครอบครัว

เสริมสร้างสังคมที่แข็งแกร่งและปลอดภัย

การสร้างชุมชนที่แข็งแกร่งคือกุญแจสำคัญสู่การมีชีวิตที่มั่นคงและปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด โดยวันหยุดนักขัตฤกษ์นับเป็นโอกาสที่ดีในการแจกจ่ายสิ่งของให้กับชุมชนด้วยการช่วยเหลือจากกลุ่มเพื่อการกุศลต่างๆ และเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทาง บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” สนับสนุนนมกล่องจำนวน 300 แพ็ก ให้แก่ที่ว่าการอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เพื่อแจกจ่ายแก่ชาวชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดในครั้งนี้

นอกจากนี้ ตัวแทนจากบริษัทยังได้เข้าร่วมโครงการ “แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด” เข้าเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงจากครอบครัวที่ยากจน พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจำเป็น มุ่งหวังสร้างขวัญและกำลังใจให้ชุมชนที่กำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบาก

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้อชุดอุปกรณ์ตัดถ่างไฮดรอลิก มอบให้แก่ มูลนิธิกู้ภัยศีลธรรมสมาคม บ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยชุดอุปกรณ์ตัดถ่างนี้จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัย ที่ต้องไปสถานที่เกิดเหตุเพื่อเป็นแนวหน้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในสถานการณ์ฉุกเฉิน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มอบเงินสนับสนุนให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจบ้านค่าย ที่คอยดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนในพื้นที่ ทั้งยังมอบเครื่องปรับอากาศให้แก่สถานีตำรวจฯ ส่งเสริมการปฎิบัติงานและอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน

ทั้งสองบริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่ารอบชุมชนศิริอนุสรณ์ อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี เพื่อส่งเสริมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยตัวแทนจากภาครัฐและเอกชนได้แสดงความสามัคคีเพื่อช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน การดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวเป็นก้าวแรกสู่การรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน ให้ธรรมชาติได้อยู่กับคนรุ่นหลังต่อไป

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป พร้อมด้วยกลุ่มธุรกิจในเครือ จะยังคงมุ่งมั่นดำเนินโครงการเพื่อสังคมที่สามารถช่วยส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกและกระตุ้นให้สมาชิกชุมชนตระหนักถึงบทบาทของตนในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม


ข่าวอื่นๆ