ข่าวสารบริษัท

ดีฟาร์มาซี สนับสนุนน้ำดื่มให้ผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสนามสมุทรปราการรวมใจ 5 (WHA)

 

 

บริษัท ดีฟาร์มาซี จำกัด โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ สมชาย (ซ้าย) และดร.มุกดา พัฒนะเอนก (ขวา) สนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 200 โหลให้กับผู้ป่วย และทีมบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสนามสมุทรปราการรวมใจ 5 (WHA) โดยมี นางสาวจรีพร จารุกรสกุล (กลาง) ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับมอบ


ข่าวอื่นๆ