CSR News

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป มอบวัคซีนไข้หวัดใหญ่ มุ่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่ชุมชนในอีอีซี

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป นำโดยนางสาวศิญาภัสร์ จันทไชยโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมทีมงานของบริษัท ลงพื้นที่จังหวัดระยอง สนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ จำนวน 400 เข็ม ณ สำนักงานเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา ภายใต้โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของดับบลิวเอชเอ ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ส่งเสริมให้ชาวชุมชนมีสุขภาพแข็งแรง โครงการเพื่อสังคมดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งพันธกิจสำคัญของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ปในการมุ่งมั่นพัฒนาชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมของบริษัทให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน


ข่าวอื่นๆ