CSR News

ดับบลิวเอชเอ เดินหน้าจัด “โครงการวาดศิลป์ที่บ้านเกิด” ปีที่ 12 บ่มเพาะความคิดริเริ่ม ส่งเสริมเยาวชนไทยเก่งรอบด้าน

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป นำโดย นางสาวศิญาภัสร์ จันทไชยโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดโครงการวาดศิลป์ที่บ้านเกิดต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 ให้แก่น้องๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาทั้งสิ้น 600 คนจาก 20 โรงเรียนในพื้นที่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ ในจังหวัดระยองและชลบุรี โดยมีวิทยากรจากศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมสัญจรร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับการลงเส้นและระบายสี ตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทในการสนับสนุนการเรียนรู้นอกห้องเรียนเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมในปีนี้ ทุกๆ คนร่วมกันใส่ใจรักษาสุขอนามัยและเว้นระยะห่างทางสังคมให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโวรัสโควิด-19


ข่าวอื่นๆ