CSR News

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป สานต่อกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างสรรค์สังคมสุขภาพดี

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ริเริ่มโครงการเพื่อสังคมต่างๆ ไว้มากมาย เพื่อช่วยดูแลชุมชนและรักษาสิ่งแวดล้อม มุ่งหวังส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชาวชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ตลอดเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ทีมงานของบริษัทฯ ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือผ่านกิจกรรมอันหลากหลาย รวมถึงการบริจาคสิ่งของเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ชาวชุมชนอย่างทั่วถึง

สร้างสรรค์พื้นที่สีเขียว

เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมโครงการสร้างจิตอาสาอนุรักษ์ป่าและทรัพยากร ร่วมปลูกต้นไม้จำนวน 200 ต้น อาทิ ต้นมะค่า ลำดวน มะฮอกกานี เพื่อฟื้นฟูผืนป่าให้กลับมาสมบูรณ์อย่างยั่งยืน ณ โรงเรียนบ้านเขาหิน ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนและชาวชุมชนได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรทางธรรมชาติและตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ซึ่งต้นไม้มีประโยชน์มากมายมหาศาล นอกเหนือจากให้ความร่มรื่นแล้ว ยังผลิตออกซิเจนและช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนในอากาศ เป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของสัตว์ป่า รวมไปถึงการรักษาสภาพน้ำและดินให้อุดมสมบูรณ์

 

นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการรีไซเคิลให้แก่น้องๆ โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี รวมถึงสาธิตวิธีคัดแยกขยะประเภทต่างๆ เพื่อการทิ้งลงถังอย่างถูกต้อง ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการรีไซเคิลเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่และบทบาทหน้าที่ของทุกๆ คนในการช่วยดูแลโลกให้น่าอยู่ น้องๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างให้ความสนใจกับวิธีการคัดแยกวัสดุเหลือใช้และเคล็ดลับเกี่ยวกับการลดปริมาณขยะและการคิดหาวิธีนำกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงการดูแลเอาใจใส่สิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวที่เริ่มต้นได้ตั้งแต่เยาว์วัย

ส่งเสริมสุขภาพที่ดี ชีวีเป็นสุข

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ปได้สนับสนุนเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย สร้างสุขอนามัยที่ดีภายในโรงเรียน ให้แก่โรงเรียนหลังการกลับมาเปิดทำการเรียนการสอนอีกครั้ง และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงการให้ความรู้เรื่องการใส่หน้ากากและการล้างมืออย่างถูกต้อง เพื่อให้น้องๆ สามารถดูแลตนเองให้ปลอดภัยห่างไกลโรค ณ โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ยังได้มอบเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบเหยียบให้แก่โรงเรียนบ้านเขาหิน อ.ศรีราชาและ โรงเรียนบ้านคลองกรำ อ.ปลวกแดง โดยเครื่องกดที่ช่วยลดการสัมผัสได้นำไปวางไว้ตามจุดสำคัญต่างๆ เพื่อเป็นการย้ำเตือนให้น้องๆ หมั่นดูแลรักษาความสะอาดของมืออยู่เสมอ

 

“เรามีความมุ่งมั่นที่จะให้ความช่วยเหลือชาวชุมชน ส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” นางสาวศิญาภัสร์ จันทไชยโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าว พร้อมเสริมว่า “บริษัทฯ ให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ทุกคนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง ก่อให้เกิดการพัฒนาสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยตระหนักดีว่าการช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะทำให้สังคมน่าอยู่ยิ่งขึ้นและสร้างเสริมความสุขที่ยั่งยืน”   


ข่าวอื่นๆ