CSR News

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป เดินหน้าจัดโครงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ จากโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต สังคม และเศรษฐกิจทั่วโลก วิกฤติครั้งนี้ถือเป็นความท้าทายครั้งใหญ่สำหรับผู้คนและชุมชนจำนวนมาก ธุรกิจทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจในช่วงเวลาการแพร่ระบาด

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวเริ่มตั้งแต่ระยะแรกของการแพร่ระบาด ด้วยการริเริ่มโครงการเชิงรุกมากมายที่จัดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาตามความต้องการที่เร่งด่วนของสังคม ส่งต่อความช่วยเหลือไปยังชาวชุมชนในพื้นที่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ ตลอดจนประชาชนคนไทยจำนวนมากที่ต้องเผชิญความยากลำบากจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว

มอบความช่วยเหลือทางการเงิน

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลบุคลากรทางการแพทย์ผู้เป็นด่านหน้าที่ทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่เพื่อดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มความสามารถในช่วงวิกฤติครั้งนี้ นอกจากนี้ยังสานต่อภารกิจการช่วยเหลือชุมชนที่เดือดร้อนจากปัญหาการถูกเลิกจ้างงานและความท้าทายรูปแบบอื่นๆ ที่ตามมา

ด้วยการมอบเงินสนับสนุนจำนวนทั้งสิ้น 10 ล้านบาทให้แก่คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลรามาธิบดีในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นส่งต่อให้แก่โรงพยาบาลรัฐจำนวนมาก พร้อมจัดซื้อเครื่องช่วยการทำงานของหัวใจและปอด ECMO แบบเคลื่อนที่ได้ ช่วยอำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่

เงินบริจาคดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากนางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และมูลนิธินายแพทย์สมยศ อนันตประยูร

และเพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันความปลอดภัยให้กับบุคลากรระหว่างการทำงาน บริษัทได้ร่วมบริจาคสมทบทุนสร้าง “หุ่นยนต์ปิ่นโต” ผู้ช่วยส่งอาหารและเวชภัณฑ์ผ่านการควบคุมทางไกลจำนวน 2 ตัว ภายใต้โครงการ CU-RoboCovid จัดทำโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อนำไปใช้ในโรงพยาบาลหลายแห่งทั่วประเทศ พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่แพทย์และพยาบาลได้พูดคุยสอบถามอาการกับผู้ป่วยเพื่อรักษาระยะห่างทางสังคมในวิถีชีวิตใหม่นิวนอร์มอล ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อจากการสัมผัสกับผู้ป่วย นอกจากนี้ยังได้มอบเงินช่วยเหลือเพื่อสนับสนุนโครงการดูแลชุมชนอีกมากมาย อาทิเช่น สนับสนุนการติดตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิ ช่วยคัดกรองผู้ป่วยมีอาการเป็นไข้และพาผู้เสี่ยงติดเชื้อส่งโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในพื้นที่คัดกรองต่างๆ ในชุมชน

 

ร่วมดูแลชุมชน ปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ในท้องถิ่น

ทั้งนี้ยังได้มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ให้โรงพยาบาลรามาธิบดีจำนวน 1,000 ชุด เพื่อนำไปจัดสรรให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ รวมถึงมอบหน้ากากอนามัย KN-95 จำนวนกว่า 5,000 ชิ้น ให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและโรงพยาบาลต่างๆ นำไปแจกจ่ายและส่งต่อให้กับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ร่วมยืนหยัดเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องทีมแพทย์ผู้เป็นกำลังสำคัญในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19

ส่งเสริมมาตรการป้องกันโรค สร้างสรรค์ชุมชนปลอดภัยมีสุขอนามัยที่ดี

ตัวแทนจากดับบลิวเอชเอ ได้เดินทางไปเยี่ยมชุมชนอย่างต่อเนื่อง ส่งมอบหน้ากากอนามัย KN-95 และเจลล้างมือแอลกอฮอล์ให้แก่โรงพยาบาลปลวกแดง จังหวัดระยอง ศาลาว่ากลางเมืองพัทยา และสำนักงานบริหารส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ในเขตพื้นที่อีอีซี พร้อมสนับสนุนงบประมาณในการผลิตหน้ากากผ้าภายในพื้นที่สำหรับพระสงฆ์และบุคคลทั่วไปที่ตำบลแม่น้ำคู้ จังหวัดระยอง เพื่อให้ชาวชุมชนมีอุปกรณ์ไว้ใช้ป้องกันการแพร่กระจายของโรคอย่างทั่วถึงอีกด้วย

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้เดินทางไปยังโรงพยาบาล สถานพยาบาล สำนักงานบริหารส่วนท้องถิ่น ตลอดจนโรงเรียนกว่า 65 แห่ง เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์เจลล้างมือแอลกอฮอล์ป้องกันเชื้อโรค นอกจากนี้ ตัวแทนผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงานของบริษัท ยังได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเรื่องการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากเชื้อ ผ่านการเล่นเกมส์ตอบคำถาม ส่งเสริมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์และปลอดภัย หลังจากที่โรงเรียนกลับมาเปิดการเรียนการสอนอีกครั้ง

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ยังได้มีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดทำโครงการ “คนหนองแคดูแลกัน” จัดทำถุงยังชีพ อันประกอบด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง และของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน พร้อมแจกจ่ายอาหารปรุงสุกจำนวนมาก ร่วมแบ่งปันน้ำใจและความช่วยเหลือให้ชาวชุมชนที่ได้ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ณ ที่ว่าการอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

“ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป มีเป้าหมายแน่วแน่ในการเดินหน้าดูแลและช่วยเหลือสังคม แม้ในสถานการณ์แพร่ระบาดครั้งนี้ เรายังคงดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในเชิงรุกอย่างต่อเนื่องตามแผน อาทิ การพัฒนาองค์ความรู้ทางการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน การให้ความรู้เชิงสุขอนามัย” นางสาวศิญาภัสร์ จันทไชยโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวพร้อมเสริมว่า “โครงการต่างๆ ที่เราริเริ่มขึ้นล้วนมีเป้าหมายเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ พร้อมเป็นกำลังหนุนให้สังคมและชุมชนได้เดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน”

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ ภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนองค์กรอีกมากมายที่ยืนหยัดต่อสู้และแบ่งปันเพื่อสร้างสังคมและประเทศที่ปลอดภัย บริษัทมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการความช่วยเหลือต่างๆ ทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ พร้อมมุ่งหวังให้ชุมชนกลับมาเข้มแข็ง จับมือชาวไทยให้เดินหน้าฝ่าวิกฤติไปพร้อมกัน


ข่าวอื่นๆ