CSR News

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป มอบ “หมอนปันสุข” แก่โรงพยาบาลในชุมชน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ได้ส่งมอบ “หมอนปันสุข” ที่ผลิตจากวัสดุไมโครไฟเบอร์จากขวดพลาสติก PET รีไซเคิล จำนวน 500 ใบให้แก่โรงพยาบาลและหน่วยงานในชุมชน เพื่อนำไปใช้สำหรับผู้ป่วยสูงอายุและผู้ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ทั้งนี้ โครงการดับบลิวเอชเอ ปันสุข เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ WeCYCLE ประจำปี 2565 ที่จัดขึ้นเพื่อรวบรวมขวดพลาสติกใช้แล้วจากลูกค้าและพนักงานดับบลิวเอชเอ โดยขวดบางส่วนจะถูกนำไปผ่านกระบวนการแปรรูปเป็นปลอกหมอนที่ถูกสุขลักษณะโดยใช้ผ้า QVIRA นวัตกรรมใหม่เพื่อฆ่าเชื้อไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อรา

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ให้ความสำคัญกับการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านต่าง ๆ เพื่อชุมชน ทั้งในด้านการศึกษา กีฬา สุขภาพ และการปกป้องสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความเป็นอยู่ของคนในชุมชนโดยรวม


ข่าวอื่นๆ