บริการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร: แผงโซลาร์บนหลังคา แผงโซลาร์บนหลังคาลานจอดรถ และโซลาร์ฟาร์มลอยน้ํา


บริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบ Solar PV ECO system ให้กับบริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตยางรถยนต์ชั้นนําของโลก ระบบแผงโซลาร์นี้ประกอบด้วยการติดตั้งอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ 3 ประเภท ซึ่งมีกําลังการผลิตติดตั้งรวม 4.2 เมกะวัตต์ที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 4 (WHA ESIE 4) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบแผงโซลาร์บนหลังคาอาคารโรงงาน 2 แห่ง บนพื้นที่รวม 27,400 ตารางเมตร โดยมีกําลังการผลิตติดตั้งรวม 2,757 กิโลวัตต์ และระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาลานจอดรถ (Solar Carpark) ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 8,400 ตารางเมตร และสามารถผลิตไฟฟ้าได้ 958 กิโลวัตต์ รวมถึงระบบผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์ฟาร์มลอยน้ํา (Floating Solar Farm) บนบ่อน้ําขนาด 7,000 ตารางเมตร ซึ่งจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ 475 กิโลวัตต์ โครงการนี้ประสบความสําเร็จในการเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนมีนาคม 2564 โดยมีการผลิตพลังงานไฟฟ้ารวม 4,439 เมกะวัตต์ชั่วโมง ในปี 2564

แผงโซลาร์บนหลังคาลานจอดรถ (Solar Carpark)

แผงโซลาร์บนหลังคา (Solar Rooftop)

โซลาร์ฟาร์มลอยน้ํา (Floating Solar Farm)

โครงการอื่นๆ