โครงการพลังแสงอาทิตย์บนหลังคา บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด (AAT)


บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด (AAT) เป็นผู้ผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ของฟอร์ดและมาสด้า ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ได้ทําการส่งมอบระบบพลังแสงอาทิตย์บนหลังคาที่เสร็จสมบูรณ์ให้แก่ บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด จากบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) (WHAUP) ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2554

นายเคล เคิร์นส์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) และนายโทโมยูกิ คาซามะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ซีพี แอนด์ ไฟแนนซ์ ตั้งเป้าหมายไปที่โครงการโซลาร์รูฟท็อปที่โรงงานของ AAT ในนิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ซึ่งครอบคลุมพื้นที่กว่า 45,000 ตารางเมตร และมีกําลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ ซึ่งสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซ CO2 ได้ โดยเปลี่ยนไปใช้แหล่งพลังงานที่สะอาด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โครงการนี้คาดว่าจะช่วยลดค่าไฟฟ้าของ AAT ได้เฉลี่ย 31.6 ล้านบาทต่อปี หรือ 790 ล้านบาทในอีก 25 ปีข้างหน้า

โครงการอื่นๆ