ติดต่อเรา

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 777 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ชั้น 22 ห้องเลขที่ 2203-2205 หมู่ที่ 13 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

แบบฟอร์มติดต่อ WHA Solar

ก้าวแรกของการร่วมเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานแสงอาทิตย์

“บริษัทจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) และดำเนินการภายใต้มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน“

ฉันได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และยินยอมให้รวบรวมประมวลผลและ / หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ฉันให้ไว้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น
ส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
เกิดข้อผิดพลาด กรุณาลองใหม่

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือขอรับการประเมินพื้นที่จาก WHA Solar ได้ฟรี

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญของ WHA Solar โทร (+66) 02 719 9559