ติดต่อเรา

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 777 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ชั้น 22 ห้องเลขที่ 2203-2205 หมู่ที่ 13 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

“บริษัทจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) และดำเนินการภายใต้มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน“

ส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
เกิดข้อผิดพลาด กรุณาลองใหม่