CSR News

โครงการ CSR ของ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป เดินหน้าส่งเสริมการพัฒนาชุมชน : กิจกรรมและโครงการในชุมชน

ชุมชนแข็งแรงและมีความสุขคือชุมชนที่สามารถดูแลสมาชิกให้มีความผาสุกและมีคุณภาพชีวิตที่ดี บริษัทในเครือดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ได้มองหาวิธีการสนับสนุนผู้คนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ด้วยการรับฟังเสียงความต้องการของสมาชิกและต่อยอดการสนับสนุนเพื่อสร้างชุมชนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันบริจาคเครื่องปรับอากาศให้แก่ศูนย์รับเลี้ยงเด็กโรงเรียนบ้านปากแพรก อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง และบริจาคถังเก็บน้ำให้แก่วัดปากป่า อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เพื่อให้พระภิกษุและผู้ที่มาเยี่ยมเยือนวัด ได้มีแหล่งน้ำสะอาดสำหรับใช้อุปโภคและบริโภค นอกจากนี้ นิคมอุตสาหกรรม ดับบลิวเอชเอ ระยอง ก็ได้ส่งมอบอุปกรณ์บรรเทาทุกข์ให้แก่สมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดระยอง เพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวังและป้องกันภัยพิบัติในกรณีที่เกิดเหตุอันไม่คาดฝันขึ้นในชุมชน รวมไปถึงการส่งมอบอุปกรณ์ปฐมพยาบาลให้แก่ศูนย์กู้ภัยศีลธรรมสมาคม บ้านบึง จังหวัดชลบุรี เพื่อให้ทีมกู้ภัยใช้ในกรณีฉุกเฉิน ทั้งสองบริษัทยังได้บริจาคระบบป้ายอิเล็กทรอนิกส์ให้กับเทศบาลจอมพลเจ้าพระยา อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เพื่อให้ชาวชุมชนได้เห็นและรับทราบข้อมูลสำคัญและข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้แบบเรียลไทม์

ดับบลิวเอชเอได้จัดแคมเปญทำความสะอาดโครงการบ้านเอื้ออาทรในอำเภอปลวกแดง โดยมีรถดับเพลิงฉีดน้ำตามท้องถนนเพื่อลดฝุ่นบนถนน อันทำให้สุขภาพของผู้คนที่อาศัยอยู่ในโครงการดีขึ้น พนักงานของบริษัทฯ ยังได้ร่วมกิจกรรมเก็บขยะกวาดถนน เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของชาวชุมชน ทั้งนี้ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดพิธีทำบุญและแจกจ่ายของขวัญปีใหม่แก่ผู้สูงอายุ ณ สโมสรเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นอกจากนี้ ทั้งสองบริษัทยังได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง จัดเสวนาปัญหาสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ และจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อให้ผู้สูงวัยมีร่างกายที่แข็งแรงและจิตใจเบิกบานแจ่มใส รวมไปถึงจัดงานปีใหม่ร่วมกันที่เทศบาลจอมพลเจ้าพระยาในอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เพื่อแสดงความขอบคุณแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและพนักงาน

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมโครงการจิตอาสาประจำเดือน เพื่อพัฒนาหมู่บ้านของบ้านชากมะหาด อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง และกระชับความสัมพันธ์กับชาวบ้าน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมไถตอซังข้าว ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์กับเกษตรกรและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับผลกระทบของการเผาตอซังข้าวที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ

ด้วยปณิธานในการดำเนินโครงการตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่อง ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ได้ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณที่อยู่อาศัย และสร้างความเจริญร่วมกันอย่างยั่งยืน ตลอดจนให้ความช่วยเหลือสังคมผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพ สวัสดิการ การศึกษา และความปลอดภัยของผู้คน รวมถึงโครงการต่างๆ ที่จะสนับสนุนการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจของประเทศให้ยั่งยืนสืบต่อไป


ข่าวอื่นๆ